Naslovna Diploma za opštinu Dana Mitrovska – Dobro planiranje je ključ uspeha!