Naslovna Diploma za opštinu Lora Kostić – Samo organizacija, i sve se može!