Akademski list Pressing raspisuje

JAVNI POZIV
Za rad studenata Univerziteta u Nišu u podlistku Pressing JR

Pozivaju se svi zainteresovani studenti koji se bave novinarstvom, dizajnom, fotografijom i lekturom da popune prijavu. Odabrani kandidati biće pozvani na intervju, nakon čega će biti formirana redakcija ovog podlistka.