Social justice warriors

Sećam se kako smo, kao osnovci, menjali reči himne naše škole koja je nosila ime lokalnog heroja iz NOB-a, Dimitrija Todorovića Kaplara.