Naslovna Diploma za opštinu Miroslav Trajkov – Uspeh je rezultat učenja i napora, a učenje nije nikakav bauk