Društvo

Novi horizonti u eri veštačke inteligencije

Piše: Marija Vidojević

U eri ubrzanog tehnološkog razvoja, veštačka inteligencija je postala kamen temeljac inovacija koje preobražavaju svaki segment društva.

Dok mnogi ljudi razmišljaju o njenom uticaju na industriju i svakodnevni život, retko ko razmatra koliko je ova tehnološka revolucija oblikovala tržište rada.

Od medicinskih analitičara specijalizovanih za duboko učenje do stručnjaka za etičku upotrebu veštačke inteligencije, novi horizonti zanimanja se neprekidno šire i prilagođavaju digitalnom dobu.

Veštačka inteligencija predstavlja granu računarske nauke koja se bavi razvojem sistema sposobnih za izvršavanje zadataka koji zahtevaju ljudsku inteligenciju.

Njena evolucija kroz decenije obeležena je brojnim prekretnicama koje su odjekivale u svetu tehnologije i nauke.

Nastanak i razvoj veštačke inteligencije

Počeci veštačke inteligencije sežu u pedesete godine prošlog veka, kada su veliki umovi poput Alana Turinga i Džona Makartija počeli da razmišljaju o ideji mašina koje bi mogle da razmišljaju kao ljudi.

Ključna tačka u ranoj istoriji veštačke inteligencije je Darmut konferencija (Darmouth Conference) 1956. godine koja je ozvaničila početak ove naučne discipline.

U narednim decenijama, veštačka inteligencija je prošla kroz različite faze razvoja. Simbolička manipulacija, dominantan pristup u šezdesetim i sedamdesetim godinama, koristio je simbole i pravila za obradu podataka.

Međutim, ovi sistemi su nailazili na ograničenja u rešavanju stvarnih problema. Nakon perioda stagnacije u osamdesetim godinama, usledio je procvat ove nauke tokom devedesetih i dvehiljaditih.

Razvoj neuronskih mreža i dubokog učenja, zajedno sa napretkom u obradi prirodnog jezika u kompjuterskom vidu, revolucionisali su polje veštačke inteligencije.

Ovi tehnološki proboji omogućili su mašinama da prepoznaju obrasce, donose odluke i uče iz podataka na način koji je ranije bio nezamisliv.

Foto: canva

Danas, veštačka inteligencija proživljava zlatno doba primene u različitim sferama ljudskog života.

Automatizacija procesa u industriji, personalizacija iskustava na internetu, medicinske dijagnoze bazirane na podacima i autonomna vožnja, samo su neki od primera kako veštačka inteligencija utiče na svakodnevni život.

Ipak, sa ovim napretkom dolazi i odgovornost. Pitanja etičnosti, privatnosti i sigurnosti podataka postaju sve važnija. Zato je važno da se sa tehnološkim razvojem razviju i etičke smernice koje će obezbediti pravednu i bezbednu primenu veštačke inteligencije.

Veštačka inteligencija – ključna inovacija zanimanja

Uvođenje veštačke inteligencije u svakodnevni život donosi sa sobom neverovatne tehnološke inovacije, ali istovremeno postavlja pitanje budućnosti određenih zanimanja.

Sa sve jednostavnijim algoritmima i robotima koji mogu da obavljaju zadatke brže i preciznije, neka zanimanja su suočena sa izazovima opstanka.

Jedno od prvih zanimanja koje se često pominje u kontekstu veštačke inteligencije su telemarketeri, čiji će posao biti transformisan kroz razvoj sofisticiranih virtuelnih agenata koji mogu obavljati razgovore sa potencijalnim klijentima.

Ovi agenti će koristiti tehnike obrade prirodnog jezika kako bi razumeli i odgovarali na pitanja klijenata, pružajući personalizovanu uslugu. Međutim, ovo je samo početak.

U sektorima poput finansija, veštačka inteligencija će revolucionizovati način na koji se obavljaju analize i revizije.

Finansijski ispitivači imaće pristup jednostavnim alatima koji automatski analiziraju dokumentaciju, identifikujući potencijalne neregularnosti i povećavajući preciznost u finansijskim izveštajima.

U oblastima administracije i asistencije, virtuelni asistenti opremljeni veštačkom inteligencijom postaće ključni u obavljanju rutinskih zadataka poput zakazivanja sastanaka, vođenja kalendara i upravljanja e-poštom.

Ovo će omogućiti ljudskim asistentima da se fokusiraju na kompleksnije zadatke koji zahtevaju ljudsku analizu.

U sektorima kao što su proizvodnja i logistika, rutinsko brojanje i sortiranje fizičkih predmeta biće zamenjeno automatizovanim sistemima koji koriste robote opremljene veštačkom inteligencijom. Oni će tačnije i efikasnije obavljati ove zadatke, smanjujući potrebu za manuelnim radnicima.

Osim toga, analitičari tržišta doživeće transformaciju u načinu na koji prikupljaju i analiziraju podatke. Veštačka inteligencija će omogućiti bržu i precizniju obradu velikih setova podataka, identifikaciju ključnih trendova i predviđanje budućih potreba tržišta.

Veštačka inteligencija značajno će unaprediti analizu budžeta u organizacijama. Softveri sa ugrađenom veštačkom inteligencijom moći će precizno da analiziraju finansijske podatke i da identifikuju oblasti za optimizaciju i uštedu. Ovo će omogućiti finansijskim analitičarima da pruže vrednije savete i strategije.

Foto: canva

Pored navedenih primera, veštačka inteligencija će uticati i na zanimanja koja se tiču obrazovanja i nauke. Nastavnici će koristiti personalizovane obrazovne programe zasnovane na samoj veštačkoj inteligenciji kako bi prilagodili nastavu individualnim potrebama svakog učenika.

Istovremeno, naučnici će koristiti ovu nauku za analizu velikih setova podataka i otkrivanje uzoraka koji bi inače bili teško primetni.

Farmaceuti i laboratorijski tehničari igraju ključne uloge u farmaceutskoj industriji i medicinskim laboratorijama. Međutim, sa napretkom veštačke inteligencije, ova profesija doživljava značajne promene.

Veštačka inteligencija može ubrzati proces istraživanja i razvoja lekova. Algoritmi analiziraju ogromne količine podataka o hemijskim jedinjenjima kako bi identifikovali potencijalne kandidate za nove lekove.

Kombinacijom podataka o pacijentima i medicinskim istraživanjima, veštačka inteligencija može identifikovati nove potencijalne tretmane za različite medicinske probleme.

Uvođenjem veštačke inteligencije profesija lektora doživljavaja značajne promene i mogućnosti za unapređenje efikasnosti rada. Veštačka inteligencija može efikasno da identifikuje i koriguje gramatičke greške u tekstovima.

Ovo će omogućiti lektorima da se fokusiraju na složenije aspekte jezičke obrade. Pomoću algoritama za analizu stila, veštačka inteligencija može da ocenjuje kvalitet i konzistentnost teksta u skladu sa zadatim standardima.

Sve ove promene otvaraju nove mogućnosti za profesionalni razvoj, ali zahtevaju i fleksibilnost i spremnost za učenje novih veština.

Radnici koji budu proaktivni u sticanju novih znanja i prilagođavanju promenama imaće ključnu prednost u ovom novom dobu obeleženom veštačkom inteligencijom.

Ovaj novi horizont profesija obećava uzbudljive mogućnosti za profesionalni razvoj, dok istovremeno postavlja nove izazove koji zahtevaju etički i stručni pristup.

Veštačka inteligencija nije samo tehnološki alat, već pokretač promena u svetu zanimanja. Stručnjaci u ovoj oblasti oblikuju budućnost rada, otvarajući vrata novim karijernim prilikama koje nisu postojale pre samo nekoliko godina.

Pročitajte i...