Naslovna Diploma za zavičaj Sara Božić – Ključ uspeha je u dobroj organizaciji i planiranju