2020

Strahinja Kostadinović dobitnik III nagrade za najbolju pesmu

studentsko pero

IMAM SLOBODU

Imam slobodu
I u nedobu
Kad svršiše
Nagodbu
I osudiše
Nas na večnu
Zakona srdbu

Imam slobodu
I u verige
Kad me odenu
Zbog intrige
I logike
Nužnosti
Ove realnosti

Imam slobodu
I u sobi
Kad sam sam
A duša drobi
I melje
A ja stenjem bez
Glasa za mnjenje

Imam slobodu
I u tmini
Kad sam postao
Stran toplini
I vrlini
A opstao
Na dubini

Imam slobodu
I u jurišu
Kad dođe vreme
Što lomi stene
I breme
Što čuva seme
Koje nema zamene

Imam slobodu
I u starosti
Kad iznemognem
Bez mladosti
I namučim se
I smučim mi se
Zbog prošlosti

Imam slobodu
I u smrti
Kad ne umrem
Nego je pogledam
I odšetam
Jer se već gledasmo
Dosta

Pročitajte i...