Kultura

Uspavanka za Aleksiju Rajčić: Pravi primer angažovanog teatra moderne pozorišne scene

Piše: David Petrović

U okviru poslednje takmičarske večeri festivala Proizvedenih predstava u Aleksincu, istaknuta je drama Đorđa Kosića, u režiji Juga Djordjevića. Za glumicu večeri je nagrađena Vanja Ejdus, čiji je dojmljiv nastup prepoznat kao vrhunski trenutak večeri.

Autor, kroz specifičan stilski izraz, sjedinjuje sporedne junake u muški i ženski hor, ističući sudbinu Aleksije Rajčić kao kontrapunkt depersonalizovanom društvu.

Njena borba za srećom i slobodom postavlja se kao univerzalna tema koja i danas odjekuje u stvarnosti, kao što pokazuju aktuelni podaci o nasilju nad ženama u Srbiji.

Pisac Đorđe Kosić majstorski se poigrava jezikom, prikazujući potresnu životnu priču žene koja paradoksalno nalazi izlaz iz začaranog kruga nasilja i slobodu upravo u zatvoru.

Iako stil i jezik podsećaju na prošlost, bolna stvarnost ovakvih ženskih sudbina prisutna je i danas, što dodatno naglašava urgentnost teme.

Svi treba da budemo optimisti da će ovaj svet biti malo bolji. U osnovi pozorišta je empatija. Kada sam prvi put pročitao tekst, vrlo me je uzbudio, ali ja nisam znao kako tačno da ga postavim na sceni. Tražio se tim i mislim da je sklop nekih novih energija doprineo da stvorimo nešto kvalitetno. Jako je bilo važno da motiv zlostavljanja privučemo kroz folklor. – Bio je komentar reditelja, Juga Djordjevića o samoj predstavi.

U Srbiji, statistike iz 2021. Ukazuju na zabrinjavajući broj ubistava i pokušaja ubistava žena u porodično partnerskom kontekstu.

Činjenica da mnoge žrtve prijavljuju nasilje, ali sistem ne pruža adekvatnu zaštitu, postavlja ozbiljna pitanja o efikasnosti institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama.

Festival predstava u Aleksincu tako postaje ne samo mesto umetničkog izraza već I platforma koja osvetljava društvene probleme, podstičući razmišljanje I dijalog o aktuelnim izazovima koji dotiču sve nas.

 

 

Pročitajte i...