Naslovna Diploma za opštinu Stefan Veličković – Odricanja uvek ima, šta god budemo radili.