Naslovna Diploma za zavičaj Stefan Veličković – Odricanja uvek ima, šta god budemo radili.