Naslovna Diploma za zavičaj Petra Nešić – gledajte tuđa posla samo onda kada su vam motivacija i inspiracija