Naslovna Diploma za zavičaj Filip Trajković – Kada mi je potrebna pauza od učenja, treniram